0908 159 268

Trồng rau thông minh cung cấp 2 loại đất sạch trồng rau: Đất thịt chất lượng được nhiều người sử dụng nhất và đất sạch dinh dưỡng do công ty Sài Gòn Xanh phân phối.

Liên hệ 0908 159 268 Mr Khoa.