Combo 4 khay trồng rau gồm đất trộn, phân, hạt giống

560.000  500.000