0908 159 268

Combo hạt giống Bát Canh Mẹ Nấu

60.000 

Combo hạt giống Bát Canh Mẹ Nấu bao gồm:

Hạt giống rau mồng tơi

Hạt giống rau tần ô

Hạt giống cải ngọt

Hạt giống dền đỏ

Hạt giống rau đay

Hạt giống rau muống