0908 159 268

Combo hạt giống Canh Mát Giải Nhiệt

60.000 

Combo Hạt giống Canh Mát Giải Nhiệt bao gồm:

Cà chua F1

Khổ qua rừng

Rau sam

Bí đỏ hạt đậu

Cải bẹ xanh mỡ

Cải bó xôi