0908 159 268

Combo hạt giống Chuẩn Canh Mẹ Nấu

50.000 

Combo Hạt giống Chuẩn canh Mẹ nấu bao gồm:

Bí đao chanh F1

Rau chùm ngây

Khổ qua F1

Rau dền tiều

Rau má lá nhỏ