0908 159 268

Combo Hạt giống Gia vị Cuộc Sống

60.000 

Combo Hạt giống Gia vị Cuộc Sống bao gồm:

Bạc hà Âu

Rau ngò Bạc Liêu

Rau quế

Rau thì là bốn mùa

Hành lá gốc tím

Rau tía tô