0908 159 268

Combo Hạt giống Món Xào Yêu Thương

60.000 

Combo Hạt giống Món Xào Yêu Thương bao gồm:

Bí Ăn Ngọn

Bí ngòi Hàn Quốc trái vàng

Bí ngòi Hàn Quốc trái xanh

Đậu rồng

Đậu cove dây leo hạt trắng

Mướp hương Thái Lan