0905.727.025

Hạt giống cải ngọt

10.000 


Khối lượng: 20g
Xuất xứ: New Zealand
Thu hoạch: 25 – 30 ngày