0905.952.439

Hạt giống cải thìa cao sản

10.000 

Khối lượng: 20g
Xuất xứ:
Thu hoạch: 30 ngày